PRÍBEH

Kronika Príbehu Druhého…

Stalo sa v minulosti – Doomsday 2017

Áno, objav nového nerastu sa stal významným prínosom pre všetkých obyvateľov Údolia. Pyrithium má všestranné využitie pre znovu objavené technológie aj vývoj liekov na liečbu nákazy… Jeho ťažba a využitie prilákala do Utron city producentov aj obchodníkov z iných miest, spoza zamorených plání. No prilákal aj nového, doteraz nepoznaného nepriateľa.
Lovci a prieskumné oddiely Cisára Ašigaru, obchodujúce s nami v Utrone, spomínali, že častejšie než v minulosti sa začínajú v údolí objavovať „boti“. Malé samohybné stroje s kamerou, vysielačom a jednoduchým zbraňovým systémom. Najprv sme ich pokladali len za bezcieľne blúdiace stroje, ktoré 50rokov po veľkej vojne stratili kontakt so svojimi veliteľskými bunkrami či satelitmi. Mnohým z nich už dochádzajú batérie a nie sú pre ľudí nebezpečné… dokonca sa z niektorých dali vymontovať aj dobré súčiastky, za ktoré mechanici v Utrone radi zaplatili. No tieto stroje, boli iné. Pohybovali sa plynulo a rýchlejšie a ich zbraňové systémy boli plne funkčné a schopné paľby.
V Utrone sa ako predzvesť blížiacej hrozby objavil podivný Kazateľ. Človek, ktorý mal na sebe implantáty s novou technológiou. Chodil mestom a šíril zvesti o príchode nového boha, ktorý vraj povedie ľudí k lepšej budúcnosti. Garda ho samozrejme sledovala, zatkla, vypočúvala a po-opravila, lebo jediný kto niekam ľudstvo úspešne dovedie, je Komandér a jeho učenie… No aj tak sa našlo zopár heretikov, ktorí tajne mesto opustili a pridali sa ku novovzniknutej armáde botov. Armáde, ktorá chcela naše zdroje a našu slobodu.
Na rozkaz komandéra Garda vyslala prieskumné jednotky aby vypátrali, kde sa nachádza základňa botov a kto ich vedie. Taktiež boli vyslané posolstvá ku Cisárovi klanu Ašigaru a k Rade Starších klanu Lovcov. Posolstvo malo jediný cieľ, spojiť aspoň dočasne, rozhádané klany pod spoločnú vlajku a poraziť botov.
Prvý krát v histórii Údolia stáli bok po boku všetky frakcie, aby na Veľkej pláni zviedli víťaznú bitku proti nemilosrdnej armáde botov a ich ľudských prisluhovačom – následovníkom, ako si sami hovorili.
„Toto je Vaša šanca zachrániť zvyšky civilizácie v tomto vojnou zničenom svete… Bojujte za našu, za Vašu budúcnosť a nedopusťte, aby nepriateľ zvíťazil“ Po týchto Komandérových slovách sa vojaci spojenej armády hrdinsky vrhli vpred do útoku. Boj bol dlhý a ťažký, boti kosili rady našich bojovníkov silnou paľbou, no my sme nasadili našu tajnú zbraň, naše ženy (ktoré síce nepriateľ pobil tiež), ale vybičoval tak odvahu, odhodlanie a hnev našich preživších …a tých už nemohlo zastaviť nič. Postrielali a rozsekali všetko, čo im prišlo do cesty.
Víťazstvo bolo naše. Padlo veľa dobrých bojovníkov, no život nás naučil pozerať sa na veci vždy z tej lepšej stránky. Otrokári získali nových otrokov z radov heretikov, Garda z botov novú technológiu a klany Lovcov aj Ašigaru už nemuseli živiť toľko hladných krkov, keďže mnohí bojovníci padli v boji. Hrdinsky.
Armáda botov bola porazená, no stále ešte nemáme odpovede na otázky – odkiaľ prišli? Kto ich sem poslal? ani prečo po ich boku bojovali aj mutanti. Všetky tajomstvá však v pravý čas vyjdú na povrch … a bude to tak aj v pokračovaní našich príbehov z Údolia!

Kronika Príbehu Prvého…

Mier a pokojný život v Údoli, tak ako si ho Garda želala, netrval dlho. Dohoda medzi Huntermi a Ašigaru o prerozdelení prírodných zdrojov Údolia ,nedala na výber chudobnejším, no bojovným Raiderom. Po zúfalej bitke medzi Raidermi a spojenými vojskami Hunterov a Ašigaru, zavládol krátky mier. Porazení a zdecimovaní sa stiahli, no víťazi sa začali obávať jeden druhého. Kto prvý porušil spojeneckú dohodu nebolo jasné, obe frakcie sa obviňovali zo zákernej zrady vzájomne. V Údoli sa rozhorel nový, krutý konflikt.

Akoby  toho nešťastia nebolo dosť, z Bažín sa vynoril nový nepriateľ, ktorého nikto nečakal. Nepriateľ strašnejší než svištiace guľky, či ostré meče protivníka. Tichá, nemilosrdne postupujúca armáda mutantov . Je ťažké zabiť niekoho, kto už mŕtvym je. No ešte ťažšie je brániť sa niečomu, čo nevidno. Niečomu, čo pomaly, ale isto zabíja Vašich vojakov. brániť sa Nákaze, vernému spojencovi, ktorého táto armáda mutantov zo sebou privliekla.

Garda a jej vedci boli jediní, kto mohol nájsť proti Nákaze účinný liek. Než však mohol byť vývoj lieku ukončený, v Utrone začali zomierať na nákazu ľudia a prišlo k povstaniu. Časť  Gardy-Povstalci, sa pokúsili o zvrhnutie Komandéra. Po svojom neúspešnom puči si zobrali ako rukojemníkov lekársky tím a odvliekli ich do pevnosti v horách. Tým bola šanca na úspešné ukončenie vývoja lieku proti Nákaze zmarená.

Tieto tragické udalosti dočasne zastavili boje medzi znepriatelenými frakciami a stalo sa, čo by málo kto očakával. Hunteri , Raideri aj Ašigaru vyslali svojich najlepších bojovníkov, aby sa pod vedením Gardy spojili, porazili Povstalcov a oslobodili životne dôležitý lekársky tím.

Výprava do hôr bola náročná, kruté počasie a zákerný nepriateľ si vybrali svoju daň. Hrdinskí osloboditelia však nakoniec slávili svoje veľké víťazstvo. Rukojemníci boli oslobodení, horská pevnosť dobytá a  povstalci po práve potrestaní.

Pre Gardu to však bolo Pyrrhovo víťazstvo. Po strate časti svojej armády stratila aj vojenský vplyv na dianie v Údoli. Lekársky tím v meste začal vyvíjať liek, Garda posilnila obranu mesta a sústredila sa na vlastné, vnútorné projekty. Ešte stále ovláda jediný zdroj vody v Údoli a jej brány zostali pre obchod a vedu naďalej otvorené. No vojna či mier za bránami  mesta ich už nezaujíma…
Zaujíma ich však nový nerast, cennejší než všetky suroviny o ktoré sa doteraz viedli vojny.

 

Stalo sa v minulosti

Doomsday 2016

Dnes , 50 rokov po skončení Veľkej vojny si už nikto presne nespomenie, ako to celé začalo. Každý ten príbeh pozná inak. Ľudí vraj bolo už priveľa, zdrojov bohatstva stále menej a moci veľa v primálo rukách. Absolútna moc skorumpovala absolútne. A tak došlo k tomu, čo mnohí dávno považovali za nevyhnutné.

Niektorí tvrdia, že Osudný deň spôsobil dopad meteoritu. Iní vravia, že to bola prvá jadrová strela Poslednej veľkej vojny. Keď sa rádioaktívny spad konečne usadil , na planéte už nezostalo veľa miest, kde mohol ľudský druh prežiť. Spočiatku zvyšky ľudstva prežívali v krytoch a bunkroch. Zásoby sa však míňali a situácia sa nemenila. Jediným riešením bolo úkryty opustiť a hľadať vhodné miesto na nový začiatok. Ľudské spoločenstvá ale vyčerpávali jedno miesto za druhým. Postupne sa znovu chopili zbraní v boji o posledné zdroje. Najvzácnejším pokladom už nie je zlato či ropa , ale pitná voda. No miest vhodných pre život ostal už len zlomok.

Jedným z nich je Údolie. Po skončení Veľkej vojny sa sem vrátili bývalí vojaci, základ budúcej GARDY. Zo starého stroskotaného krížnika 2. triedy Utron a preživších členov posádky vytvorili prvú osadu, ktorá prerástla do mesta pomenovaného Utron city. Vítali každého, kto prišiel v mieri, s ideou vytvoriť nový, lepší svet. Ku Garde sa tak pridali odborníci, ktorí nemajú v Údolí obdobu. Členovia Gardy chránia jediný zdroj vody v Údolí a poskytnú ju každému, kto má čo ponúknuť. Pomáhajú všetkým, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na konflikty jednotlivých frakcií. Nikto však nesmie spochybniť ich autoritu a porušiť Zákon. A Garda , je Zákon. Ku Garde sa časom pridali aj otrokári – obchodníci s ľudským nešťastím. V Údolí sa nikto nestará o ľudské práva – iba o prežitie. A otroci žijú, preto Garda drží nad otrokármi ochrannú ruku.

Nie každý bol ale ochotný podriadiť sa autorite Gardy. Zo severu prišli LOVCI, polonomádski bojovníci nenávidiaci technológiu, ktorá podľa ich viery takmer zabila Matku Zem, najvyššiu bohyňu. V ich stopách prišli aj mnísi Ašigaru, ktorí dodnes ostávajú pre ostatných obyvateľov Údolia záhadou. Prečo prišli a ako si udržiavajú neochvejnú disciplínu vedia iba oni sami. Obe skupiny Gardu síce priamo neposlúchajú, ale jej prvoradú úlohu v spoločenskom systéme Údolia uznávajú a spolupracujú s ňou. Pochopiteľne, najmä pre vodu a ďalšie výhody , ktoré spolupráca prináša. Lovci aj Ašigaru ovládajú jeden zo zdrojov Údolia, a tak na seba zatiaľ len „ceria zuby“.

V každom spoločenstve sa však vždy nájdu aj nespokojenci , odpadlíci a rebeli milujúci slobodu. Najskôr to boli len jednotlivci, ktorí si k sebe časom našli cestu, vytvorili skupinu a začali si hovoriť Raiders. Ich sloboda ich však ale nezasýti, preto sa aj oni vrhli do boja o zdroje Údolia. Práve z ich radov vzišla legenda, že v Údolí sa nachádza tajomný zdroj. Kto by ho získal, bol by na Garde nezávislý a mohol by ju vyzvať na boj o vládu nad Údolím. Je to však pravdivá legenda? Čo je tým zdrojom? Lákadlo je príliš veľké, a tak každá frakcia, potichu a v skrytosti, začína vlastné pátranie po tom, čo už ktosi stihol nazvať Svätý Grál Údolia. Kým ho však objavia , musia najprv prežiť a ubrániť sa mnohým nástrahám.

V tieni a tichu zatiaľ obchádza tajomná hrozba. Niektorí videli svojich mŕtvych bratov opäť kráčať po tejto Zemi, iní zasa hovoria o monštrách z nie tohto sveta. Od konca Veľkej vojny sa vždy objavovali mutácie, no títo sú iní. Obyvatelia Údolia si šepkajú, že mutanti získali vedomie….alebo strašného vodcu.