PRAVIDLÁ

Pravidlá pre PostApo LARP hru DoomsDay:

Všeobecné

DoomsDay