PRAVIDLÁ

1. HERNÉ PRIESTOTY :

Dediny Somali frakcií -každá frakcia má vopred určené miesto, pre svoju domovskú základňu- Dedinu. Označené žlto-čiernou páskou. Je to nebojová zóna, slúži na oddych hráčom, respawn zóna, larpová zóna, zadávanie úloh, dopĺňanie munície a taktické ,veliteľské plánovanie. Nestrieľa sa „z“ ani do jej priestoru a nevedú sa v nej klasické bojové operácie. Velí jej vopred určený veliteľ, ktorého nariadenie je pre členov frakcie záväzné. Základne si môžete vyzdobiť podľa vlastných predstáv a možností…

Súčasťou každej Dediny je herný predmet frakcie – POKLADŇA – je to krabica uložená v priestoroch dediny, kam členovia frakcie ukladajú svoje herné peniaze / doláre../. S peniazmi frakcie hospodári Veliteľ či určený zástupca. Pokladňa môže byť vykradnutá nepriateľom….

TOTEM – vopred určené miesto ,kde je umiestnená vlajka frakcie. Je vzdialené cca 50m od Dediny a je to bojová zóna. Okrem vlajky, sa tam zdržujú- sú zaistení aj zajatci z iných frakcií… Vlajka sa dá s tohto miesta ukradnúť inou, nepriateľskou frakciou. Zajatci sa dajú oslobodiť…V blízkosti Totemu je možné vybudovať obranné opevnenie…

Hlavné mesto MOG- je nebojová, larpová zóna, bude označená žlto-čiernou páskou. Zadná časť bude sídlom jednotiek OSN, tajnej služby a dočasnej vlády.

Prednú časť hlavného mesta bude tvoriť TRH, KAVIAREŇ, BANKA AMBASÁDA a iné priestory, voľne dostupné všetkým frakciám.

Pri vstupe do mesta si každý hráč vyberie zo zbrane zásobník a zaistí ju poistkou proti náhodnému výstrelu. Zbraň si ponechá pri sebe. Samozrejme platí pravidlo nosenia ochranných okuliarov. Pre iných členov frakcií platí, že pri vyzvaní vojakmi OSN či príslušníkmi DIA nekladú reálny odpor-nebojujú strelnými ani chladnými zbraňami a dbajú príkazov…

Forward Operating Base – v hernom priestore budú aj kontrolné body pod správou vojsk OSN. Budú mať strategickú polohu -priesmyky a umožnia strážiť prístupové cesty ku hlavnému mestu. Ich držanie bude zvýhodnené bonusmi… Znepriateľené frakcie ich môžu dobyť a dočasne obsadiť – získať profit… FOB bude mať svoju Vlajku. Tá sa dá po dobytí/ dočasnom obsadení nepriateľskou frakciou ukradnúť a vymeniť za výkupné…

BRODY – Významnú, strategickú rolu v hre, budú mať tzv. brody….Herné územie bude rozdelené nepriechodnými časťami – horami, riekami / označené bielo červenou páskou /…

Tieto sa budú dať prejsť len cez brody – strategické časti území označenými žlto-čiernou páskou a nápisom „BROD“….

MÍNOVÉ POLE – označuje dočasne nepriechodný terén. Deaktivovať ho vie špecialista vojsk OSN.

ZAMORENÉ UZEMIE -radiačná zóna , vstup možný len špecialistom vojsk OSN.

V celom hernom areáli je zakázané otvorené ohnisko. Môžete používať vlastné ohrievače či variče, ale dbajte prosím na požiarnu bezpečnosť. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach. Hráči si zo sebou prinesú vlastné stany, celty či iné prístrešky na spanie. Elektrina bude k dispozícii v hlavnej budove. Vlastné elektrocentrály sú samozrejme povolené.

2. ZDROJE PRÍJMOV

Každá frakcia bude mať svoje špecifické úlohy a cieľe plnenia. Za ich splnenie či nesplnenie budú získavať profit- doláre, vyznamenania či drobný postih.

„Dolár“ – jediná herná mena, ktorú do hry vkladá len organizátor.

Vojaci OSN – plnia úlohy rozdelené podľa náročnosti a zamerania jednotky .Od akcií typu stráženie FOBov, prieskum terénu, sledovanie záujmových cieľov, pátranie po hľadaných osobách, deaktivácia mínových polí, odmorovaňie zamorenej časti územia až po klasické bojové operácie. Za svoju činnosť získavajú žold a špeciálne odmeny….

Somali Frakcie v hre môžu medzi sebou Obchodovať s dobytkom / vlastným aj kradnutým / na TRHu v hlavnom meste. Privyrábajú si samozrejme aj kriminálnou činnosťou, bojovými misiami a pod…

MOG- hlavné mesto bude miestom , kde bude možné získať okrem klasických úloh frakcie aj ďaľšie misie- za doláre J

Prednú časť mesta bude tvoriť miesto, kde bude TRH, Ambasáda, Banka aj Kaviaren – rozdelenie vysvetlíme neskôr v skupinách detailnejšie.

AMBASÁDA – každá frakcia bude mať svoj diplomatický priestor-ambasádu. V tejto môže mať zástupcu svojej frakcie. Tento zástupca má funkciu Diplomat / špión/ + môže byť zároveň aj obchodník a zastupovať svoju frakciu vo veciach obchodných aj diplomatických.

TRH je jediným miestom, kde prebieha obchodovanie medzi Somali frakciami – kozy…

BANKA je inštitúcia pod správou OSN – vykonáva bankové služby…

KAVIAREN – miesto kde si budete môcť zakúpiť jedlo a nápoje…

3. HERNÉ PREDMETY

Herné predmety budú rozdelené na neoznačené a označené logom frakcie. Každá frakcia bude mať pridelené svoje vlastné logo. S predmetmi ktoré budú označené logom inej frakcie nesmiete nijako manipulovať- herne pre Vás neexistujú.

Herné predmety neoznačené- neutrálne sú určené pre všetkých, aj pre Vás.

Herné predmety označené logom frakcie sú určené len pre túto konkrétnu frakciu.

Všetky herné predmety Vám pred hrou budú ukázané a bude vysvetlené ich používanie. Je zakázané nosiť do hry fake predmety apod. Transportovanie herných predmetov vo vozidlách ešte upresníme….

BOMBA, MÍNOVÉ POLE – nástražné zariadenie znemožňujúce činnosť v okolí jedného metra-bomba . Slúži na sabotážne účely. Bombu či MP vie odstrániť len špecialista vojsk OSN. Aktivovať bombu, MP vie každý hráč .

MEDIK KIT- slúži na ošetrenie strelného poranenia. Obsahuje dva obväzy bielej farby = dve ošetrenia. Použitie každý hráč. Ošetriť Vás vie len iný hráč, Sami seba neošetrujete.

GRANÁT- zabíja bežnú pechotu v okolí 5m. Vie ho použiť každý hráč…

CHEMICKÝ GRANÁT- zabíja každého kto sa nachádza v priestore „červeného dymu“. neublíži Bojovému vozidlu. „Červená smrť“ – jedovatý bojový plyn, dym červenej farby, spôsobujúci ochrnutie, halucinácie a smrť. Jediná obrana je útek zo zamoreného priestoru.

DOLÁRE – herná mena

4. POVOLANIA

VELITEĽ OSN / zástupcovia – je najvyššou autoritou. Velí, udeľuje herné rozkazy a nariadenia. Jeho autorita je nespochybniteľná. Pokiaľ je vaše presvedčenie v rozpore s príkazom veliteľa, vyhlasujete „ červená stop“ a problém idete riešiť s organizátormi akcie.

VOJACI OSN– sú zadelení do jednotlivých útvarov- jednotiek, podliehajú veleniu svojich veliteľov.

Agenti DIA – tajná služba, má svoje špecifické úlohy a cieľe. Podliehajú priamo pod hlavného Veliteľa vojsk OSN.

Lekársky personál OSN– má svoje špecifické úlohy. Je neozbrojený, nebojuje.

VODCOVIA FRAKCIE / zástupcovia – klanoví náčelníci – sú najvyššou autoritou vo frakcii. Velia, rozhodujú o činnosti frakcie. Ich autorita je nespochybniteľná. Pokiaľ je vaše presvedčenie v rozpore s ich príkazom, vyhlasujete „ červená stop“ a problém idete riešiť s organizátormi akcie.

Špeciálne role frakcie – obchodníci so zbraňami, šamani, kriminálne živly a pod, sú larpové postavy ktoré majú svoje špeci úlohy a cieľe… Ich podriadenosť vysvetlíme pred hrou….

Obchodník -Diplomat – je nedotknuteľná osoba. Je neozbrojený, nebojuje. Je oficiálnym hovorcom svojej frakcie, dojednáva spojenectvá, zmluvy, navrhuje obchody, obchoduje, rieši dohody atď. Úraduje na Ambasáde v MOGU. Je označený bielou šerpou, znakom diplomata.

Pastier frakcie – pasenie kôz, ich stráženie pred zlodejmi z iných frakcií, či kradnutie iným frakciám. Pastier je v očiach Vojakov OSN jediný, kto môže pri sebe nosiť strelnú zbraň. Tá mu slúži na ochranu stáda…Samozrejme pri kontakte s vojakmi OSN musí dodržať určitý bezpečnostný postup…

Pasenie ovcí, ich transport, krádeže a predaj upresníme detailnejšie v FB skupine, v samostatnom článku…..

5. DOKLADY

Každý hráč ma po celú dobu hry, pri sebe svoje herné doklady a herné peniaze / doláre /. Doklady ukazuje herne alebo ak ho ku tomu vyzve organizátor. Doláre odovzdá nepriatelovi, pokiaľ je zabitý- okradnutý či zajatý. Z domovskej základne hráč nikdy neodchádza bez dokladov a dolárov. Opak sa považuje za porušenie pravidiel hry. Po odobratí dolárov si hráč vypýta nové u svojho Veliteľa frakcie.

6. DIPLOMACIA

DOHODY MEDZI FRAKCIAMI – rôzne obchodné či vojenské pakty medzi frakciami, môžu uzatvárať len Velitelia alebo Obchodníci-diplomati a to písomnou formou a v priestoroch MOGU. Na dokumente bude uvedené 1.kto dohodu uskutočnil, 2. Obsah dohody,3. na akú časovú dobu táto dohoda platí.

Dohodu potom treba ústne či písomne zverejniť pre členov frakcie. Písomná dohoda je veliteľské nariadenie, ktoré je herne platné pre všetkých členov frakcie. Ak niektorí člen frakcie túto dohodu- nariadenie veliteľa poruší, musí HERNE vysvetliť dôvod, pre ktorý to urobil. Ak zistíme, že niekto toto porušil svoj voľne a bezdôvodne, lebo proste nerešpektuje svojho veliteľa, vylúčime ho okamžite z hry.

Dohody by sa mali týkať priechodnosťi územia frakcie za poplatok, ne-uznanie vlastníctva územia či Podmienky odchodu brániacej sa obklúčenej posádky / FOBu /. Dočasného prímeria medzi frakciami, spoločných výprav, problematiky zajatcov a ich podmienok prepustenia-výmeny…

7. ZBRANE a DOPNKY

ZBRANE strelné aj chladné , je nutné predložiť ku schváleniu pri registrácii.

Obmedzenia strelných zbraní:

Typ zbrane

MAX výkon

Mód streľby

 Útočná puška / Samopal

 140 m/s (2 J)

 Full Auto

 DMR (Sniper rifle SEMI)

 152 m/s (2,3 J)

 SEMI

 LMG/HMG (support)

 152 m/s (2,3 J)

 Full Auto

 Sniper Rifle (Manuál)

 182 m/s (3,3 J)

 Manual

Na blízku/kontaktnú vzdialenosť je dovolené používať výhradne sekundárne zbrane (pištole <2 J) alebo chladné zbrane.
Maximálna povolená váha streliva (BBčko) je 0.36g.

Pyrotechniku povoľuje či dodáva do hry len organizátor.

Chladné zbrane – povolené sú airsoftové, gumené nože, či penové repliky pracovných nástrojov / žiadne stredoveké obojručáky či halapartňe/. Chladnými zbraňami sa útočí „sekaním“ … doba útoku musí byť aspoň 2 sekundy. Je zakázané útočiť na tvár a rozkrok protivníka !!

Štíty

Povolené sú buď originály alebo repliky taktických štítov. Nie však jednoduché zlepené kartóny a pod. Štít je nutné predložiť na schválenie pri registrácii. Chráni pred zásahmi BBčok, nechráni pred účinkami granátu.

Doplnky výzbroje

Vysielačky, ďalekohľady, noktovizory, drony a iné zariadenia budú v hre voľne použiteľné. Treba ich však nahlásiť pri registrácii.

8. ZÁSAHY A SMRŤ:

Zásah platí do celého tela vrátane výstroje aj zbrane .

Pri zásahu strelnou zbraňou – bbčkom , hráč hlasno zvolá „HIT“ alebo „MÁM“, čupne si, položí si na hlavu Reflexnú vestu, čaká ako mŕtvola-ťažko zranený a stopuje si 10 minút / každú minútu, ktorá mu ubehne nahlas oznámi /.

Pri zásahu chladnou zbraňou platí rovnaký postup ako pri zásahu strelnou zbraňou- ťažké zranenie.

V priebehu tohto odrátavania času sa stane jedna z týchto možností:

1. Hráč je okradnutý o Doláre a s reflexkou na hlave odchádza ako mŕtvola-ťažko zranený na svoju základňu. Nemusí po okradnutí zostávať na mieste do uplynutia 10min.

2. Hráč je okradnutý o Doláre, súper sa ho dotkne rukou a zvolá „ Zajatec“. Hráč je zajatý , omotá si reflexku okolo rúk – zápästí ,simulácia spútania a odchádza po ošetrení Medkitom / ošetruje súper / ako Zajatec, podľa pokynov svojho väzniteľa.

3. Hráč je ošetrený svojim žijúcim spoluhráčom pomocou Medik kitu / sám seba nevie ošetriť / a pokračuje vo svojej predošlej činnosti. Ošetrený môže byť maximálne 1 x bielym obväzom z Medik kitu- obväz na ľavú ruku. Ak ho postrelia druhý krát a má už jedno ošetrenie, odchádza v reflexnej veste na svoju základňu.

4. Hráčovi ubehla doba 10 minút, nebol okradnutý ani zajatý či ošetrený. Ako ťažko zranený odchádza v reflexnej veste na svoju základňu.

Pri zásahu bežným Granátom je všetko v okolí 5m mŕtve. Proti granátu Vás taktický štít neochráni / tlaková vlna /. Pokiaľ ste schovaný za pevnou stenou, múrom, priečkou tak Vám granát neublíži. Celta či plachta ako súčasť opevnenia sa za múr považuje tiež.

Pri zásahu CHEMICKÝM Granátom zomiera každý kto sa nachádza v priestore zamorenom červeným dymom. Neublíži Bojovému vozidlu.

HERNÁ SMRŤ – postava neumiera, je ťažko zranená …. Hráč ktorý bol ťažko zranený odchádza vždy s reflexnou vestou na hlave, na svoju základňu. Tam sa po dobu 1 hodiny zdržiava v reflexnej veste, je neutrálny, nijako sa nezapája do deja hry – pokiaľ organizátor akcie neurčí inak. Po uplynutí jednej hodiny si reflexku vyzlieka a zapája sa aktívne do hry. Hráč si pamätá okolnosti svojho ťažkého zranenia.

9. ZAJATIE:

Každá frakcia môže zobrať „inú osobu“ do ZAJATIA na svoju Základňu- larp scéna.
Vždy môžete mať naraz max šesť zajatcov . Zadržiavať ho môžete max 3 hodiny od začiatku Zajatia, rozumej príchodu na väzniteľskú základňu u OSN a TOTEMU u Somali frakcií..

· Zajatec má na pravej ruke priviazanú reflexku, ktorá simuluje putá / larpujeme, hráme, čiže reálne nikoho spútavať nemusíme /. Robí len to, čo mu jeho vlastník prikáže. Príkazy nesmú nijako hráča urážať, ponižovať ho či ubližovať mu. Pokiaľ sa zajatec dostane do situácie, ktorá je mu nepríjemná , nahlas vyhlási „Žltá stop“- hráči v jeho okolí zmiernia činnosť, ktorú so zajatcom vykonávali, ale scéna pokračuje. Pokiaľ chce zajatec celú scénu ukončiť, nahlas zvolá „Červená stop“, dá si reflexku a v sprievode jedného z aktérov scény odchádza za Organizátorom celý problém vyriešiť. Hráči medzi sebou nič neriešia, opak sa považuje za porušenie pravidiel.

· Zajatec má svoju zbraň pri sebe alebo blízko v okolí svojho pôsobenia, obalenú v reflexnej veste a bez zásobníka. Sám ale zbraň použiť nemôže, pokiaľ nie je inou osobou oslobodený.

· Zajatec nemôže sám svojvoľne zo zajatia utiecť. Môže byť oslobodený len inou osobou / Osloboditeľ sa ho dotkne rukou a zvolá „Sloboda“ /. Takýto hráč si potom odviaže z ruky reflexku a môže okamžite pokračovať vo svojej činnosti, vrátane bojovej.

· Zajatec môže byť v priebehu zajatia podrobený hernému výsluchu / larpujete bitie, vypočúvanie a pod praktiky/. Pokiaľ máte „Sérum pravdy“ a podáte mu ho, musí Vám pravdivo odpovedať na 3 otázky odpoveďami : Áno, Nie, Neviem. Potom účinok séra končí.

· Zajatca pokiaľ je podozrivý z trestnej činnosti / bandita /, môžete odovzdať OSN a získať tak odmenu. Alebo za neho môžete od inej frakcie pýtať výkupné či vzájomnú výmenu významných zajatcov / velitelia, zástupcovia.. /. Dohody medzi frakciami sprostredkúva Obchodník-diplomat.

· Zajatci môžu byť využívaný aj na ľahké práce v teréne- budovanie poľných opevnení apod.

· Zajatci nemôžu byť uväznení v dedine frakcie- tá je neherná…Sú držaní buď pri Toteme dediny alebo blízkom okolí – ak budujú obranné opevnenie….

Ak zajatec nie je vymenený za výkupné či iného zajatca do doby 3 hodín od príchodu na základňu väzniteľa , môže byť buď :

1.prepustený na slobodu a slobodný opustiť priestor súperovej Základne. Po prepustení odchádza priamo na svoju domovskú základňu s reflexnou vestou. Po príchode vestu schová , nahlási sa svojmu Veliteľovi a normálne pokračuje v hre.

2. Popravený – herne, nebolestivým spôsobom…Dôvodom popravy môže byť zastrelenie při pokuse o útek alebo neuposlúchnutie rozkazu- neochota spolupracovať. Bezdôvodne popravovať neodporúčame… Po poprave odchádza v reflexnej veste za organizátorom.

10. HERNÉ VOZIDLÁ:

Vozidlá a technika – všetky vozidlá musia byť vopred prihlásené- registrované do hry. Poplatok za vozidlá v priestore hradí organizátor. Vodiči vozidiel budú poučený o bezpečnosti a pravidlách určených pre túto akciu.

Vozidlá delíme na dve skupiny a to vozidlá bojové a vozidlá transportné.

· Vozidlá bojové – budú označené zásahovými plochami a po zásahu určenou zbraňou sú dočasne vyradené z boja. Bojové vozidlo môže byť vyzbrojené airsoftovou zbraňou či markerom strieľajúcim airsoftové náboje či hrachovú náplň….

· Vozidlá transportné- musia byť aspoň čiastočne upravené / maskáčová sieť, vojenská celta a pod/. Nemajú žiadne zbrane a slúžia výlučne na prepravu pechoty do terénu. Po výsadku pechoty sa vracajú na svoju základňu. Nesmú prepravovať suroviny určené na obchodovanie či iné herné predmety – ak organizátor neurčí inak.

Likvidácia Vozidiel bojových i nebojových bude upresnená na mieste akcie…

11. POĽNÉ OPEVNENIA:

V priebehu hry sa budú dať na strategických miestach v priestore budovať „poľné opevnenia“. Detaily aký bude postup, z akého materiálu, pred čím Vás ochránia, ako sa dajú opraviť či zničiť, uverejníme čoskoro….

12. HRA v NOCI

Nočné misie začínajú od 22.00hod do 02:00hod

V hre sú povolené noktovizory či termovízie / za prípadné škody si zodpovedá každý sám /
Hráči ktorí sa zúčastnia nočnej misie, musia byť pri streľbe identifikovateľní ostatnými hráčmi. Musia pri strelbe buď :
– používať prídavné svetlo- baterku na zbrani
– mať zapnutý laserový lúč – pripevnený na zbrani
– strielať tracerom nasvietené fluorescenčné BBčka
Hráč po zásahu postupuje následovne:
– nasadí si reflexnú vestu
– zapne si identifikačné svetlo / chemické alebo baterku /, nesmie však osvecovať iných hráčov, svieti si len sebe pod nohy
– nečaká na ošetrenie a okamžite odchádza na svoju bázu, pokiaľ možno mimo bojisko
– respawn v priebehu nočnej hry je skrátený na 30 min od príchodu na bázu

TECH. PROSTRIEDKY

V hre sú povolené:

  • Vysielačky a mobily pre všetky frakcie
  • Sledovacie, technické prostriedky- drony pre frakciu OSN
    Je zakázané na tieto prostriedky-drony viesť strelbu či inak ich poškodzovať. Tieto prostriedky simulujú satelitné sledovanie spravodajských služieb….

UPOZORNENIA :

· V celom areáli v priebehu hry je nutné nosiť ochranné ,airsoftové či paintballové okuliare.

· Pohyb v reflexnej veste po priestore len organizátori , hráči odchádzajúci na Mŕtvolisko alebo na toaletu.

· Priestory ktoré sú neherné alebo nebezpečné, budú označené červenou páskou a budú zabarikádované proti vstupu. Je prísne zakázané vstupovať do takýchto priestorov. Porušenie sa trestá okamžitým vylúčením hráča.

Každý účastník akcie sa pohybuje po priestore na vlastnú zodpovednosť.

· Herné svetlo bateriek je povinne červené. Biele svetlo používajú organizátori – nestrieľajte po nich.

· V priebehu akcie vyžadujeme od hráčov len hernú komunikáciu- larpovanie. Off-game komunikácia medzi hráčmi je zakázaná. Vulgárne vyjadrovanie či urážanie iného hráča budú organizátori riešiť vylúčením previnilca. Všetky nejasnosti a spory rieši organizátor. Pri larpovaní platí pravidlo „žltá“ a „červená“ stop…

· V priebehu trvania akcie platí prísny zákaz požívania alkoholu a omamných látok

· Obmedzte prosím aj činnosť s mobilnými telefónmi, kazí to hru ostatným hráčom.

Dodržujte prosím pravidlá hry a hrajte fairplay.

Červeno-bielou páskou budú označené nepriechodné vstupy a offgame zóny / jamy, šachty a pod/, do tých je vstup prísne zakázaný.. Porušenie nariadenia sa trestá okamžitým vylúčením z hry hráča, ktorý toto nariadenie porušil a rovnako aj ostatných hráčov, ktorý boli prítomní a takémuto hráčovi nezabránili v jeho konaní .