FRAKCIE

GARDA

Základom Gardy sú vojaci , ktorí sa po skončení Veľkej vojny túlali spustošenou krajinou. Časom objavili Údolie, územie vhodné na nový život. Prežívalo tu aj pár bývalých príslušníkov posádky krížnika Utron, ktorého vrak sa tu nachádza. Spolu založili Gardu, aby ochránili mimoriadne cenný zdroj vody, jediný v Údolí aj širokom okolí.

Príslušníci Gardy sa rozhodli neporušiť Prísahu , ktorú zložili ešte ako vojaci pred vojnou. Preto sa usilujú o zachovanie civilizačných výdobytkov a obnovenie zákona a poriadku v Údolí. Obyvateľom Údolia môžu poskytnúť ochranu, technickú či zdravotnú pomoc i vodu. No aj ich zdroje sú obmedzené a preto vždy platí „niečo za niečo“. Garda nie je početná , ale je dobre vyzbrojená a ovláda opevnené mesto Utron City.

Podľa Gardy spôsobil Veľkú vojnu pád meteoritu, ktorý zničil takmer polovicu planéty. Nedostatok zdrojov vyvolal kolaps civilizačných pravidiel a jadrové veľmoci začali konať to, čo išlo ľuďom vždy najlepšie.

Garda sa snaží zachovávať voči ostatným obyvateľom Údolia neutralitu a presadzovať Zákon. Dodržiava civilizačné pravidlá, ako je pomoc núdznym či ochrana slabých. Zachovávanie života má však niekedy zvláštnu podobu, keď Garda toleruje vo svojom meste Otrokárov -podľa Gardy je pre preživších lepšie žiť hoci ako otrok, než nežiť vôbec.

LOVCI

Klan Lovcov prišiel do Údolia zo severných hôr. Vznikol združovaním malých skupín a jednotlivcov spoločnej viery. Spájala ich nielen snaha o prežitie, ale aj idea, že svet je možné obnoviť iba na základe rovnováhy s prírodou. Nikdy neverili, že Veľká vojna začala kvôli pádu meteoritu na Zem. Lovci ten príbeh považujú len za výhovorku. Osudný deň mali podľa nich na svedomí jadrové zbrane a nenásytní ľudia. S Gardou sú ochotní spolupracovať, pretože uznávajú jej dobré zámery, avšak odmietajú sa jej plne podriadiť – nový svet vidia inak.

Podľa Lovcov ľudstvo takmer zabilo Matku Zem, ich najvyššie božstvo. Všetko zlo v ich očiach pochádza z technológie. Vyznávajú návrat k prírode. Preto aj ich odev pozostáva z prírodných látok a tváre si maľujú farbami. Používajú aj strelné zbrane, pretože lukmi sa ich nový svet vytvoriť nedá. Z rovnakého dôvodu nepohrdnú ani technológiou, ale len ak je pre nich nevyhnutná. Sú to lovci využívajúci partizánske taktiky. Po úspešnom prepade často berú zajatcov a predávajú ich otrokárom. Podľa ich presvedčenia je lepšie život nebrať, no pustiť zajatca na slobodu nepovažujú za múdre.

AŠIGARU

Najtajomnejšia skupina v Údolí. Ich počiatky sú nejasné. Podľa svojho odevu, či disciplinovaného správania, by mali pochádzať z Cisárstva, ázijskej superveľmoci, jednej zo strán Poslednej veľkej vojny. Podľa čŕt však viac pripomínajú ľudí z Európy. Majú svoju legendu o vlastnom pôvode, avšak s nikým sa o ňu nedelia. Využívajú všetky moderné technológie a strelné zbrane , ktoré radi kombinujú s chladnými zbraňami Ďalekého východu. Ich disciplína je neotrasiteľná a na slovo počúvajú svojho vodcu.

Motívy svojho konania poznajú iba oni. S Gardou spolupracujú, ak sa im to hodí. Postoj k iným frakciám kolíše od číreho nepriateľstva po výnimočnú spoluprácu. Dôvodom je ich výklad o Poslednej veľkej vojne. Ašigaru tvrdia, že prvá zbabelo zaútočila Západná aliancia. Tá zneužila fakt , že meteorit dopadol na územie Cisárstva a zničil obrovskú časť jeho vojenskej infraštruktúry. Hrdo nosia biele čelenky s červeným kruhom – symbol Kamikaze. V boji nemajú títo bojovníci s nikým zľutovanie a neváhajú sa obetovať.

RAIDERI

Dočasne spojená banda nájazdníkov , ktorej členmi sú odpadlíci zo všetkých frakcií v Údolí. Sami si hovoria Deti Slobody. Spočiatku boli obyčajnou skupinou dobrodruhov, avšak smäd a hlad ich rýchlo prinútil vydobyť si silou svoje miesto v Údolí. Sú to najlepší zákazníci otrokárov, pretože prácu na poli či v kameňolome považujú za ponižujúcu, určenú len pre podradných. Uznávajú silu Gardy, ale neváhajú využiť každú situáciu vo svoj prospech.

Raideri nehľadajú cestu na obnovu civilizácie, len na svoj vlastný prospech. Keďže ich členmi sú ľudia zo všetkých kútov Údolia, pospájali si svoje verzie príbehov, ktoré začuli. Veria legende, podľa ktorej by sa mohli stať pánmi celého Údolia , ak objavia „Grál“.