FRAKCIE

FRAKCIE BOJOVÉ

 

SPARTA – rangeri frakcie Sparta sú malá no elitná skupina, bojom zakalených vojakov, pozostávajúcich z najskúsenejších bojovníkov Metra. Pohybujú sa individuálne alebo v malých jednotkách.
Po nedávnych udalostiach- Exoduse, sa rád rozdelil do dvoch skupín. Táto skupina pod vedením Millera a spol, operuje na povrchu. Má rovnaké ciele ako v Metre a to pomáhať osadníkom, chrániť ich pred mutantmi a stáť vždy na strane dobra a pravdy…
Majú väčšinou modré uniformy alebo mix uniforiem s modrými doplnkami / baret, šatka a pod / a taktické vesty.

 

 

REICH – Štvrtá ríša, je postapo-neo-nazi-extrem frakcia radikálov. Silná expanzionistická frakcia v Metre, ktorá po Exoduse prenikla aj na povrch, s cieľom šíriť svoju ideológiu… Ich cieľom je potláčať genetické deformácie / nižšiu rasu- mutácie / a tvoriť dokonalý svet. Ríša neustále zlepšuje svoje štandardy a sprísňuje normy, pod vedením svojho “Vodcu”.
Diktatúra, ktorá má prísne pravidlá aj bojaschopné, fanatické jednotky. Okrem štandardných vojakov či skautov, využíva aj ťažkoodencov / bojujú chladnými zbraňami a rovnako sú smrtelní len chladnou zbraňou / a dôstojníkov- Politrukov / motivujú umierajúcich vojakov a na krátky čas ich robia znova bojaschopnými /.
Ich uniformy sú čierne, nosia čierne prilby či barety a čierne, taktické vesty. Na rukávoch nosia červené pásky.

SMARAGD CITY – Tajomná frakcia o ktorej existencii ešte do nedávna mnohí pochybovali… Za stanicami Červenej linky, skrytá a dobre zásobená, pod vedením Vedcov z university, naberala na sile. Pracovala na nových zbraniach, investovala do výskumu aj záchrany pôvodných technológií. Za krátku dobu dokázala vojensky či politicky obsadiť väčšinu staníc Linky a nastoliť svoju vládu…
Rovnako ako iné, veľké frakcie z Metra, v dobe Exodusu expandovala na povrch a založila tam silnú základňu. V kombinácii vedy, výskumu a zbraní, je obávaným protivníkom.
V ich vojsku slúžia veteráni z Linky aj vojaci s akademickými titulmi. Disponujú jednotkami ťažkoodencov / bojujú chladnými zbraňami a rovnako sú smrtelní len chladnou zbraňou / a dôstojníkov- Politrukov / motivujú umierajúcich vojakov a na krátky čas ich robia znova bojaschopnými /.

Ako jediní disponujú aj chemickými zbraňami a chemikmi-vojakmi.
Vojaci nosia olivové, zelené uniformy, uniformy vz.85, vz.95, vz.97, doplnené taktickými vestami, zelenými prilbami, zelenými šatkami či baretmi.

HORDA – Spojené bandy nájazdníkov, polomutantov a hrdlorezov z rádioaktívnych plání. Všetci poslúchajú Timúra, svojho chána a modlia sa k Tengrimu, krvavému bohu Hordy. Zmeska zlodejov, vojakov, dezertérov a otrokov… Nič im nie je cudzie a nedá sa im veriť. Tvrdí sa, že pre svojho boha prinášajú krvavé obete a pojedajú telá mŕtvych…
Pred Exodusom napadli Metro, no boli spojenými silami zatlačení naspäť do plání… teraz však tieto sily prišli na ich územie. Územie vhodné na nový začiatok, územie s pitnou vodou aj nerastným bohatstvom.
Horda je však silná, disponuje mnohopočetným vojskom aj technikou z dávnych časov. Na svojej strane má aj obávaný TANK…. Zbraň, s ktorou ostatné frakcie ešte nebojovali…

V ich radách sú aj šampióni- ťažkoodenci – /bojujú chladnými zbraňami a rovnako sú smrteľní len chladnou zbraňou/.
Bojovníci Hordy nosia rôzne mixy uniforiem a civilu, doplnené o rôzne ozdoby z kostí, zubov a kožušín.

FRAKCIE LARPOVÉ

HANZA – Hyperkapitalistická, ekonomicky a vojensky vyspelá frakcia. Vedie obchodnú alianciu frakcií, je svojím spôsobom neutrálna, sledujúca svoje mocenské záujmy. Na povrchovej základni sa pod jej správou nachádza NEMOCNICA, HOSTINEC, Obchodno-diplomatická štvrť, VLI / vedecko lekársky inštitút / a obávaný Gulag / väznica pod patronátom NKVD /.
Hanza vysiela aj pravidelné obchodné karavány a vedecké expedície.
Zachraňuje a zhromažďuje predvojnové technológie, skúma a vyrába.
Larpová frakcia ktorá ponúka možnosti zahrať si za rôzne postavy. Od šialených vedcov, opitého lekára, sadistickú sestru, lakomého hostinského, hazardných hráčov, tvrdých obchodníkov, nájomných žoldákov, predajcov zbraní, až po Komisariát Gulagu a vojakov Hanzy….

Hráči si môžu zahrať aj dve role, na prestriedanie / hlavná postava, postava občas sa vyskytujúca v dianí hry /.
Ich spoločným identifikačným znakom je biela, rukávová páska s tmavohnedým kruhom, symbolizujúcim okružnú linku, logo Hanzy.

MUTANTI – Zmutované tvory, nebezpečné. Sú vysoko imúnne na strelné či sečné poranenia. Nie su schopní komunikácie, konajú pudovo. Útočia dotykom alebo vystreknutím tekutiny – po takomto útoku je obeť ochromená, nebojuje, neuteká, poslušne čaká na mieste po dobu 10min. Mutant Vás môže zabiť alebo nakaziť- na krk Vám zavesí kartu Náakaza. Nakazený hráč okamžite odchádza / bez reflexky / do Nemocnice do Hanzy. Zabitý hráč na Mŕtvolisko. Viac info pravidlá, časť Mutanti…