O HRE

Pribeh inšpirovaný skutočnými udalosťami v Somálsku.

Organizátorom hry je Predators creative group a Offroad 4×4 centrum.

 

TERMÍN KONANIA AKCIE

21. jún – 23. jún 2024

MIESTO KONANIA AKCIE

Súkromný areál Sekule – Záhorie

GPS 48.617073, 17.002127

Registrácia je otvorená v troch obdobiach:

 od:

 do:

Cena na osobu

1. 2. 2024

28. 2. 2024

€45,-

1. 3. 2024

30. 4. 2024

€50,-

1. 5. 2024

10. 6. 2024

€55,-

Registračný- vstupný poplatok zašlite na č.ú.:

SK221100 0000 0029 3057 6136 Tatrabanka

Do poznámky prosíme uveďte svoje meno a kontaktný email. Na tento Vám bude zaslaný registračný formulár, ktorý vyplníte a my Vám potvrdíme platnosť Vašej registrácie.

Akcia má limitovaný počet hráčov . Prihlásiť sa na akciu na mieste nebude možné.

KONTAKT:

mobil: +421 905 210 168
email: softhry2020@azet.sk

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Organizátor akcie: Predators creative group
Registračný- vstupný poplatok zašlite na č.ú.: SK221100 0000 0029 3057 6136 Tatrabanka .
Do poznámky prosíme uveďte svoje meno a kontaktný email. Na tento Vám bude zaslaný registračný formulár, ktorý vyplníte a my Vám potvrdíme platnosť Vašej registrácie.

PARTNERI:

   

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCIE :

Príchod do areálu od štvrtka 15.00 hod – budovanie základní, ubytovanie, večerná zábava
Piatok
8.00- 11.00 hod Registrácia hráčov , preskúšanie z pravidiel
11.00 hod Nástup a poučenie hráčov
12.00 hod Začiatok hry
Nedeľa
12.00 hod Koniec hry – vyhodnotenie, balenie, odchod z areálu

INŠTRUKCIE:

Povinný dresscode podľa príslušnosti / každá frakcia má svoj popis uniformity, viď pravidlá /.

Povinná výbava : 1x reflexná vesta , časomiera / mobil, hodinky /, zbraň spĺňajúca stanovený limit, vlastné strelivo

Odporúčané veci : spacák, celta, náhradné oblečenie, dostatočná ochrana tváre, baterka s červeným filtrom,  jedlo a dostatok pitnej vody.

Zakázané veci:  dymovnice, granáty, vlastné „herné“ predmety (fake)

 

Pri registrácii bude každý hráč preskúšaný z herných pravidiel a bude mu zmeraná zbraň

Vozidlá: v hre budú zapojené aj bojové vozidlá a technika, vopred schválené organizátorom. Budú pre ne platiť jednoznačné pravidlá, ktoré budú oznámené pri poučení hráčov. Vlastná technika, bez povolenia organizátora, je v hre zakázaná.

V celom hernom areáli je zakázané otvorené ohnisko. Môžete používať vlastné ohrievače či variče, ale dbajte prosím na požiarnu bezpečnosť. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach. Hráči si zo sebou prinesú vlastné stany, celty či iné prístrešky na spanie. Elektrina bude k dispozícii v hlavnej budove. Vlastné elektrocentrály sú samozrejme povolené.

Kúpanie v jazere len na vlastné riziko.

Parkovanie v areáli podľa inštrukcií organizátora akcie.

Vekový limit účastníkov akcie je 18r a viac, prípadne neplnoletí hráči v doprovode dospelej osoby, či s písomným povolením zákonného zástupcu.