PRAVIDLÁ HRY

Späť

PRAVIDLÁ HRY

Údolie je krásne, ale nebezpečné miesto. A na to sa musíte riadne pripraviť. Tak ako Vám len Vaše možnosti dovolia. Dôležitý je nie len výber správnej zbrane a munície, ale aj výstroja. Nebezpečenstvo bude číhať všade – rádioaktivita, mínové polia, drápy i zuby mutantov, či guľky a nože Vašich ľudských nepriateľov.

1.HERNÉ PRIESTORY :
Základne
Každá frakcia má vopred určené miesto, pre svoju domovskú Základňu-táborisko.Označené žlto-čiernou páskou. Je to nebojová zóna, slúži na oddych hráčom, zadávanie úloh, rozdeľovanie proviantu, dopĺňanie munície a taktické, veliteľské plánovanie. Nestrieľa sa „z“ ani „do” jej priestoru a nevedú sa v nej klasické bojové operácie. Velí jej vopred určený veliteľ, ktorého nariadenie je pre členov frakcie záväzné. Základne so môžete vyzdobiť podľa vlastných predstáv a možností.
V priestoroch Základne ako aj v celom areáli je zakázané otvorené ohnisko, mimo presne vymedzený priestor. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach. Hráči si zo sebou prinesú vlastné stany, celty či iné prístrešky na spanie. Časť hráčov / frakcie Hanza a Horda / budú obývať „baráky“, ostatné frakcie budú mať svoje stanové kempy… Pitná a úžitková voda bude k dispozícii v hlavnej budove. Môžete používať vlastné ohrievače či variče, ale dbajte prosím na požiarnu bezpečnosť.
Súčasťou každej domovskej Základne je herný predmet Debňa frakcie– je to krabica uložená v priestoroch základne, kam členovia frakcie ukladajú všetky herné predmety / loot z výprav alebo produkciu z dominátorov/. Žiadne herné predmety si nenechávate u seba, pokiaľ ste na domovskej základni Vždy pri príchode všetko odovzdávate do Debny frakcie. Pri odchode na výpravu Vás určená osoba vystrojí z tejto Debny, minimálne 2mi hernými predmetmi, ktoré si nosíte v príručnej brašni alebo pri sebe – štítok na zbrani, radiačná maska a pod. Debna je neprenosná.
V hernom priestore budú aj neutrálne Základne- bojové zóny , ktoré bude možno obsadiť, brániť, dobyť…Budú obsahovať dominátor, takže ich držanie prináša frakcii ktorá ho obsadila zisk…plus môžete pýtať „mýto-poplatok za prechod“ iných hráčov, frakcií… Takto anektovanú Základňu treba aj legalizovať- prostredníctvom svojich Diplomatov-obchodníkovv Hanze / každá frakcia by mala mať stáleho zástupcu-môžu sa striedať /. Diplomat navrhne iným frakciám možnosť prechádzať obsadenou stanicou za dohodnutý poplatok a uznanie vlastníctva Stanice…viac v časti Diplomacia..
Stanica Hanzy– je nebojová, larpová zóna, bude označená žlto-čiernou páskou. Pri vstupe si každý hráč vyberie zo zbrane zásobník a zaistí ju poistkou proti náhodnému výstrelu. Zbraň si ponechá pri sebe. V Hanze tiež platí pravidlo nosenia ochranných okuliarov. Pre iných členov frakcií platí, že pri vyzvaní vojakmi Hanzy či príslušníkmi NKVD nekladú reálny odpor-nebojujú strelnými ani chladnými zbraňami a dbajú príkazov…Súčasťou Hanzy sú Gulag, Nemocnica, Bar, Trh, Továreň, VLI atď…
Gulag- Mŕtvolisko = nebojová, larp zóna, súčasť teritória Hanzy. Simuluje postapo väzenie. Nedá sa odtiaľ utiecť, nemá zmysel napádať dozorcov a pod. Je určená pre vyradených / mŕtvych / hráčov. Mŕtvola príde v reflexke, nahlási sa dozorcovi a čaká na zaradenie. Ako väzeň plní pokyny dozorcov, vyšetrovateľov a veliteľov NKVD. Na žiadosť a odôvodnenie Veliteľa frakcie môže byť výnimočne za dohodnutých podmienok prepustený či vymenený za iného väzňa.
Herné lokácie
Pri prieskume priestorov objavíte herné lokácie, ktoré budú označené ako:
UZAMKNUTÉ vstupy – Zámky, kľúče a vstupné karty. Na otvorenie lokácie treba k zámku (herný štítok so symbolom a číslom) prilepiť adekvátny kľúč (herný predmet s rovnakým číslom). Až potom je možné objekt otvoriť, alebo do neho vstúpiť. Otvára len určené POVOLANIE.
ZÁVAL – zasypaná chodba, odstraňuje sa pomocou Miner kitu a odstraňuje ju len určené POVOLANIE.
ZÁPLAVA-dočasne nepriechodný priestor, úsek treba sledovať a čakať kedy zmizne.
ZAMORENÉ UZEMIE -radiačná zóna, vstup možný len s herným predmetom radiačná maska
PAVUČINA – jedovatá sieť ktorú vyrába neznámi mutant a ktorá je pri dotyku smrtelná. Nedotýkajte sa jej. Odstrániť ju vie len určené POVOLANIE pomocou herného Miner kitu.
TROSKY – kopa odpadového materiálu, v ktorej sú ukryté ako loot, herné predmety. Prehľadať Trosky a vybrať loot, môže každý hráč.
MÍNOVÉ POLE – označuje nepriechodné priestory. Je aktivované od začiatku hry. Deaktivovať ho vie len Zbrojár Hanzy.

Dominátory
Objekty produkujúce herné kartičky. Budú označené nápisom Dominátor. Ich súčasťou budú herné schránky, s ktorými môže manipulovať len určené POVOLANIE. Ostatní hráči majú akúkoľvek manipuláciu s nimi zakázanú. Druhy Dominátorov a Povolania ktoré s nimi vedia manipulovať uverejníme neskôr v skupine na FB. Produkcia z dominátorov sa vymieňa za reálne potraviny či iné herné predmety…

PODROBNÉ PRAVIDLÁ HRY SU UVEREJNENÉ NA FB V SKUPINE METRO 2033,
pre zaradenie do skupiny ma prosím kontaktujte na email: softhry2020@azet.sk

Späť