PRAVIDLÁ HRY

Späť

Údolie je krásne , ale nebezpečné miesto. A na to sa musíte riadne pripraviť . Tak ako Vám len Vaše možnosti dovolia. Dôležitý je nie len výber správnej zbrane a munície, ale aj výstroja. Nebezpečenstvo bude číhať všade – rádioaktivita , mínové polia , drápy i zuby mutantov, či guľky a nože Vašich ľudských nepriateľov.

VÝZBROJ , VÝSTROJ a STRELIVO

 

Zbrane :

 • V priebehu celej hry sa ako „strelné zbrane“ , môžu používať len AIRSOFTOVÉ ZBRANE / Zbrane kategórie D /. Povolené sú manuálne, plynové aj elektrické airsoftové zbrane. Ich úsťová rýchlosť nesmie presiahnuť 430 fps / 0,20mg BB. Pri registrácii sa budú zbrane merať a označovať farebnou páskou.
 • Ako „chladné zbrane“ na boj zblízka, sú povolené len mäkké, na úderných stranách mäkko obalené (min.hrúbka 4cm) atrapy zbraní / domáca výroba / alebo originálne plastové či gumené atrapy. Každá takáto zbraň podlieha kontrole a schváleniu organizátora pri registrácii. Druhy zbraní podľa príslušnosti ku frakcii, nože či obušky sú univerzálne zbrane pre všetky frakcie. Pri boji s chladnou zbraňou je zakázané viesť útok na hlavu, krk a rozkrok protivníka. Zbrane sa nesmú používať ako vrhacie . Zbraň nad 100cm sa používa obojručne.
 • Hráč je povinný pri registrácii predložiť ku kontrole všetky zbrane, s ktorými chce hrať.
 • Utron City bude neutrálna zóna, v ktorej je zakázané používať strelné zbrane. Musia byť vybité a bez zásobníka.

 

Kategórie zbraní :

Alternate_Chinese_pistol_icon

 • Tretia kategória sú chladné zbrane, manuálne brokovnice a všetky typy pištolí. Tie si môžete zobrať do hry bez „Štítku“ , čiže sa ani herne NEKRADNÚ.

Icon_Sniper_Rifle_Carbon_Fiber_Parts

 • Druhá kategória sú sniperky a elektrické zbrane typu Ak47,MP5,M4 atď. Streľba len na SEMI móde. Tieto zbrane musíte mať označené „Štítkom 2“ a súper Vám ich v prípade „smrti“ môže UKRADNÚŤ – odoberie Vám Štítok. Zbraň bez Štítku herne neexistuje, takže si ju musíte okamžite zabaliť do REFLEXNEJ VESTY a pri návrate do svojej Dediny uložiť mimo herný priestor / Váš stan /. Zbraň môžete zase používať , až keď získate nový Štítok.

Alternate_Minigun_icon

 • Prvá kategória sú elektrické zbrane typu RPK, M60, MG36, M249 atď. Streľba na FULL AUTO móde /. Tieto zbrane musíte mať označené „Štítkom 1“ a súper Vám ich v prípade „smrti“ môže UKRADNÚŤ – odoberie Vám Štítok. Zbraň bez Štítku herne neexistuje, takže si ju musíte okamžite zabaliť do REFLEXNEJ VESTY a pri návrate do svojej Dediny uložiť mimo herný priestor / Váš stan /. Zbraň môžete zase používať , až keď získate nový Štítok.

 

 • Ako získam „Štítok“ ? Hráči ktorí majú zbrane tretej kategórie ich nepotrebujú. Druhá kategória sa dá získať pred začiatkom hry od organizátora napr. ako odmena za pekný dresscode, od NPC postáv, krádežou inému hráčovi , lootovaním na výpravách či kúpou od obchodníka v Utron City.
 • Prvá kategória sa dá získať krádežou inému hráčovi, lootovaním na výpravách či kúpou …
 • Zbraň druhej/prvej kategórie musí mať Štítok alebo musí byť zabalená v reflexke a odložená mimo herný priestor. Bez Štítku sa používať nesmie.
 • Štítok máte pripevnený vždy na zbrani alebo ak ste ho práve niekomu ukradli a nemáte pri sebe svoju zbraň, prenášate ho vo svojej Príručnej brašni ,spolu s ostatnými hernými predmetmi.

 

 

Zásobníky a strelivo :

Icon_mod_vrifle_mags

 • Zásobníky sa musia používať len TLAČNÉ. Výnimku majú len zbrane typu RPK, M60, MG36, M249…
 • Strelivo len airsoftové plastové BB- 8mm,6mm. Informácie ohľadne množstva a distribúcie streliva Vám upresníme neskôr.
 • Strelivo sa herne získava lootovaním, obchodovaním, krádežou inému hráčovi, formou odmeny atď.
 • Nezabúdajte , že v post apokalyptickom svete je strelivo vzácnosť. Funguje aj ako platidlo. Distribuuje sa v uzavretých plastových sáčkoch. Pokiaľ však sáčok otvoríte, strelivo sa už ako platidlo použiť nedá.

 

Výstroj a dresscode :

Icon_leather_armor

 • Na hru si prineste zo sebou stany, spacáky , vojenské celty, maskovacie siete a veci, ktoré Vám uľahčia 3-dňové prežitie v hernom priestore. Hra prebieha v post-apo štýle, tomu sa snažte svoje príbytky aj prispôsobiť. Celty Vám budú slúžiť aj ako časti opevnenia dedín -čím viac ich budete mať, tým lepšie pre Vás.
 • Každý hráč musí mať povinne Príručnú brašnu/chlebník, žebradlo/ a 2 Časti reflexnej vesty. Bez toho nebude vpustený do hry.
 • images
 • Jedlo bude HERNÉ, hráči majú povolené priniesť do hry len vlastné koreniny, chlieb a pečivo. Každá frakcia bude mať svoju dedinu a v nej určené miesto na otvorené ohnisko. Kotlík bude dodaný organizátorom a každá frakcia si rieši stravovanie svojich členov vo vlastnej réžii. Žiaden iný otvorený oheň nie je v priestore povolený. Na varenie vody a potravín (zarobených hernou činnosťou) si samozrejme môžete priniesť klasické, plynové ohrievače. Nezabúdajte však na požiarnu bezpečnosť.
 • Icon_birch_sap
 • Vodu budete mať dodanú na začiatku hry „do štartu“ od organizátora, všetka voda je „herná“ – voda bude tiež jednou z herných komodít, o ktoré budete bojovať, obchodovať, kradnúť atď. Presné množstvo a mechanizmus distribúcie upresníme neskôr.
 • Dresscode / pravidlo upresňujúce spôsob obliekania / je povinný pre všetkých účastníkov akcie a ostatné osoby / fotograf, kamera /, v hernom priestore. Zakázané sú klasické komplety maskovacích uniforiem. Preferujeme buď kostýmy z hier typu Mad Max, Stalker, Metro, Fallout alebo kombináciu maskáčov a civilného odevu s vhodnými doplnkami. Na stránke uvádzame galériu ako inšpiráciu pre Vás, pri tvorbe Vašich kostýmov na hru. Pred začiatkom hry oceníme nositeľov najlepších kostýmov rôznymi hernými predmetmi / tie Vám môžu na začiatok významne pomôcť /. Dajte si preto na svojom dresscode záležať, prezentujete ním seba aj svoju hernú postavu. V časti frakcie, uvádzame niektoré charakteristické rysy, ktoré by mohli kostýmy obsahovať.
 • Štíty sú vítanou súčasťou Vášho dresscode. V hre budú svojmu nositeľovi poskytovať určité výhody v boji. Použitie týchto doplnkov upresníme neskôr.
  • Každý štít používaný v hre je nutné mať označený „štítkom“ rovnako, ako pri zbraniach prvej a druhej kategórie. Bez štítku sa používať nesmie – herne štít neexistuje – majiteľ si ho zabalí späť do reflexnej vesty, kým sa mu nepodarí herne získať štítok nový (napr. hernou výrobou, krádežou, alebo kúpou).
 • Brnenia – armor – budú tiež významnou súčasťou hry. Bude ich niekoľko typov a poskytnú Vám určité, bojové výhody. Získať ich môžete nákupom alebo ako súčasť lootu. Druhy a ich vlastnosti upresníme neskôr.
 • Uvítame ak si hráči prinesú zo sebou čo najviac doplnkov a rekvizít, ktorými vylepšia dizajn svojich herných príbytkov.
 • Podmienky pre použitie vlastných vozidiel v hre budú upresnené neskôr
 • Hráči musia mať POVINNE 2KS REFLEXNEJ VESTY, na označenie prípadnej nefunkčnej zbrane a označenie svojej osoby v statuse „mŕtvy“ či „zajatec“.

 

STREĽBA A ZÁSAHY

shot dodge

 

 • Zbrane označené Štítkom 2 strieľajú len v SEMI móde ,zbrane označené Štítkom 1 strieľajú vo FullAuto móde.
 • Pri streľbe platí zásada, že strieľam len kam vidím. Nestrieľam úmyselne na hlavu protivníka.

 

 • Každý hráč je povinný priznať zásah. Za „Zásah“ sa považuje dotyk BB alebo chladnej zbrane tela hráča či jeho zbrane a výstroja /vesta, batoh na chrbte a pod .
 • Ak sa hráči postrelia takmer súčasne / sústrel /, obaja majú Zásah.
 • Pri zásahu vlastného hráča, spoluhráča je zásah platný / friendly fire.
 • Zasiahnutý hráč nekomunikuje so živými spoluhráčmi / mŕtvola nerozpráva.
 • Zásah do zbrane je platný zásah.
 • Zásah chladnou zbraňou je seknutie s náprahom aspoň 45 stupňov, alebo podrezanie krku náznakom. Bodanie je zakázané. Pri boji s chladnou zbraňou je zakázané viesť útok na hlavu, krk a rozkrok protivníka. Platné zásahové plochy pre chladné zbrane sú trup, ruky od lakťov vyššie a nohy od kolien vyššie.

 

 • Pri zásahu strelnou zbraňou – bbčkom , hráč hlasno zvolá „HIT“ alebo „MÁM“, čupne si, položí si na hlavu Reflexnú vestu, čaká ako mŕtvola a stopuje si 10 minút / každú minútu, ktorá mu ubehne nahlas oznámi /.

 

 

V priebehu tohto odrátavania času sa stane jedna z týchto možností:

1. Hráč je okradnutý o zbraň – Štítok alebo 1predmet zo svojej  Príručnej brašne a s reflexkou na hlave odchádza ako mŕtvola na Cintorín.

2. Hráč je okradnutý o zbraň – Štítok alebo 1predmet zo svojej  Príručnej brašne, súper sa ho dotkne rukou a zvolá „ Zajatec“. Hráč si omotá reflexku okolo rúk – zapästí, simulácia spútania a odchádza podľa pokynov svojho Pána.

3. Hráč je ošetrený svojim žijúcim spoluhráčom – je ošetrený „Hospitaler“-om /medik/ a pokračuje vo svojej predošlej činnosti.

4. Hráčovi ubehla doba 10 minút, nestalo sa mu nič z vyššie uvedeného a s reflexkou na hlave odchádza ako mŕtvola na Cintorín.

FoT_SilentDeath

 • Pri zásahu chladnou zbraňou „Útočník“ musí oznámiť svojej obeti či je v statuse OMÁMENÝ alebo v statuse MŔTVY.V oboch prípadoch ale hráč zostáva 10 minút na mieste.

Ak je hráč MŔTVY, platia rovnaké pravidlá ako pri pravidlách zásahu strelnou zbraňou.

Ak je hráč OMÁMENÝ, môže no nemusí byť okradnutý , zobratí do Zajatia alebo je ponechaný na mieste. Po uplynutí 10tich minút sa hráč preberá z bezvedomia a nespomína si na okolnosti, ktoré nastali po jeho Omráčení / larpujte .. bolí Vás hlava, ste zmätený, unavený zo zranenia/. Hráč odchádza vyhľadať „Doktora“ do Utron City, aby ho ošetril…

 

 • Pri zásahu -dotykom Mutanta , je hráč paralyzovaný, je pri vedomí, kričí, ale zostáva na mieste po dobu 10 minút. V priebehu tohto čakania môže Mutant preniesť na hráča nákazu (napr. pohryzením). Pomôcť mu vie len doktor a to operáciou v Hospital Utron City. Ďalšia možnosť je, že prejde doba 10 minút a Mutanti Vám nijako neublížia, máte šťastie, ste otrasený ale vraciate sa bez následkov do svojej dediny, kde zotrváte minimálne ďalších 10 minút a zotavujete sa.

 

 

HERNÁ SMRŤ HRÁČA:

Grim_Reaper's_Sprint

 

 • Hráč ktorý bol usmrtený odchádza s reflexnou vestou na hlave, na CINTORÍN. Tam sa hlási u „Pána Smrti“, ktorému bude 2-3hodiny slúžiť , larpovať a vykonávať všetky jeho „smrtiace nariadenia“.
 • Svoje zbrane a Príručnú brašňu si berie zo sebou na Cintorín.
 • Po prepustení z Cintorína a návrate ku svojej frakcii, ste nová postava a okolnosti svojej smrti si samozrejme nepamätáte a nerozprávate o nich! Nerozprávate ani o tom, čo ste eventuálne robili na Cintoríne. Kto pravidlo poruší, ten zostane na Cintoríne „na vždy“ 🙂

 

 

 

ŽIVOT V ZAJATÍ:

for sale

 

 • Zajatec- otrok je „majetkom“ svojho pána. Na pravej ruke ma priviazanú reflexku, ktorá simuluje putá / larpujeme, hráme, čiže reálne nikoho spútavať nemusíme /. Robí len to, čo mu jeho vlastník prikáže. Príkazy sa môžu týkať len pracovných vecí, nesmú nijako hráča urážať, ponižovať ho či ubližovať mu.
 • Pokiaľ sa zajatec dostane do situácie, ktorá je mu nepríjemná , nahlas vyhlási „Žltá stop“- hráči v jeho okolí zmiernia činnosť, ktorú so zajatcom vykonávali, ale scéna pokračuje. Pokiaľ chce zajatec celú scénu ukončiť, nahlas zvolá „Červená stop“, dá si reflexku a v doprovode jedného s aktérov scény odchádza za Organizátorom celý problém vyriešiť. Hráči medzi sebou nič neriešia, opak sa považuje za porušenie pravidiel.
 • Zajatec má svoju zbraň pri sebe alebo blízko v okolí svojho pôsobenia, obalenú v reflexnej veste a nenabitú- bez streliva. Sám ale zbraň použiť nemôže, pokiaľ nie je inou osobou oslobodený.
 • Zajatec nemôže sám svojvoľne zo zajatia utiecť. Môže byť oslobodený len inou osobou / Osloboditeľ sa ho dotkne rukou a zvolá „Sloboda“ /. Takýto hráč si potom odviaže z ruky reflexku a môže okamžite pokračovať vo svojej činnosti, vrátane bojovej.
 • Zajatec je cenná komodita. Môže byť frakciou, ktorá ho zajala ,ďalej predaný na Trhu s otrokmi v Utron City alebo vykúpení zo zajatia vlastnou frakciou. Možná je samozrejme aj výmena zajatcov po dohode, medzi frakciami.
 • Povinnosťou Otrokárov je postarať sa o svojho zajatca po dobu trvania zajatia. Zabezpečiť mu trocha jedla a vody, aby „vydržal“ J
 • Zajatec môže byť v priebehu zajatia podrobený hernému výsluchu / larpujete bitie, vypočúvanie a pod praktiky/. Pokiaľ máte „Sérum pravdy“ a podáte mu ho, musí Vám pravdivo odpovedať na 3 otázky odpoveďami : Áno, Nie, Neviem. Potom účinok séra končí. Samozrejme ak máte viac séra, môžete mu podať ďalšie J Ale nepredávkujte ho…
 • Zajatie trvá max po dobu 3 hodín, potom zajatec „umiera“ a vracia sa do svojej dediny, s reflexkou na hlave. Po návrate do svojej dediny znovu pokračuje ako nová postava, čiže si nespomína na nič zo svojho predošlého života. Takže žiadna pomsta bývalým otrokárom apod. Samozrejme v priebehu hry ani nerozpráva o tom, čo v zajatí prežil.
Obrázky sú na fallout.wikia.com

Späť